Vlaďka

břachová

Pro mě Život není buď a nebo. I díky tomu vím, jak velká je moje nabídka, vím, kam to může vést a jaké změny mohou v životech lidí nastat, když si to dovolí a když se rozpomenou na to, kdo vlastně jsou. Baví mě život, se vším co přináší a nabízí. Baví mě dívat se jiným, novým směrem vždy zčerstva, a nově, i když jsem občas zachvácena „slepotou starých zkušeností a vlastního myšlení“, baví mě objevovat dosud neobjevené, baví mě si povídat s lidmi a sdílet s nimi svá poznání, prožitky, pohledy na život. Srdečně Vlaďka

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho rybařit, dáš mu potravu na celý život.“ Čínské přísloví

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZKUŠENOSTI

V dubnu 2022 jsem se stala transformativní koučkou díky Akademii pro profesionály a lídry pod záštitou neziskové organizace Porozumění mysli z.s.

řÍKAJÍ O MNĚ

Prostor a bezpečí, který dokáže poskytnout Vlaďka, její klid, naslouchání a lidskost mi daly možnost uvidět v sobě tu moudrost a uvědomit si, kde jsem aktuálně ztracená ve svém přemýšlení.
I.V.
Děkuji Vlaďce za všechen čas, kdy mi naslouchá a společně hledáme řešení. Vede mě ke klidu, v rodinných situacích, které jsou pro mě emočně náročné, také pracovní starosti. Vlaďka mi dodává odvahu, kdy si své strachy uvědomím, jak je zvládám a potom zmizí a krásně to plyne. Učí mě pracovat s myslí, neroztáčet spirály v mé hlavě. Být tady a teď, žít a přijímat vše, co přichází. Děkuji za náš společný čas.
S vděčností S. K.
Koučink od Vlaďky Břachové je skvělý, protože ona sama je úžasná žena/bytost. Vždy se uměla výborně navnímat a dovést mě ke mně samotné, k mému uvědomění potřebného a nalezení mé cesty.
M.F.
Koučink s Vladěnkou je bezpečný prostor plný moudrosti, citlivosti, lásky a pochopení. Jen v takovém prostoru může člověk najít sám sebe, přijmout se a z tohoto místa začít tvořit. Děkuji Vladi, že jsi se objevila, v pravý čas kdy jsem to nejvíce potřebovala. Kaučink s tebou je výborná možnost jak změnit svůj život pro všechny, kteří neměli to štěstí tento pocit zažít jako děti. A je nás mnoho... Ještě jednou velké díky.
S.V.
Když si uvědomíš svou vlastní sílu, pochopíš, že „nemožné“ je jen jednou z možností. Toto si uvědomit ti pomáhá úžasná žena Vlaďka Břachová. Též ti dává zpětnou vazbu, která nemusí být vždy příjemná. Je však pro tebe potřebná. Vlaďka tak ale činí s citem, jemností, vlídností, laskavostí, moudrostí, s velkou pozorností a pochopením. Má s tebou trpělivost, když v sobě pomalu objevuješ odvahu opustit a bořit to, co je nefunkční, co ti neprospívá, co tě svazuje. Nic za tebe nedělá, nevodí tě za ručičku. Ale je tu pro tebe, je ti oporou, když děláš první nesmělé krůčky na nové cestě směrem k pravdivému a smysluplnému životu. A to je velmi osvobozující a přínosné nejen pro tebe, ale i lidi kolem tebe.
K.Z.
Hodina s Vladěnkou je pro mě jako koupel v tichém jezeře, kde mě přijímá objímající voda úplně se vším, a v tom prostoru se uvolnim a mohu se dotknout něčeho hlubšího ve mně. Děkuji Vladěnko.
D.K.
Vlaďka mě poprosila o zpětnou vazbu na transformační koučink, který se mnou vedla. Když se zpětně ohlédnu, tak si dodnes pamatuji momenty, kdy se ve mně objevila odpověď k tématu, se kterým jsem do koučinku vstupovala. A nebyla to jedna odpověď, přesněji řečeno uvědomění, ale bylo jich v průběhu našeho rozhovoru víc a každý se projevil jiným způsobem - jednou úlevným smíchem, který navázal na moje slova "tyyyy joooo, vždyť je to tak jasné..., jakto, že jsem to neviděla" nebo obrovským klidem, který mě celou zaplavil při uvědomění, že se mnou není nic v nepořádku. Navíc jsem díky otázkám, kterými mě Vlaďka vedla, vnitřně uviděla (porozuměla), že způsob uvažování a myšlení, který mi způsoboval aktuální "problém" se kopíruje i v dalších oblastech mého života. Vím, že to všechno se událo díky plné přítomnosti Vladěnky. Vnímám ji jako laskavý přístav, ve kterém můžete spočinout po nekonečných cestách věčného hledání toho "jediného správného" nebo čehokoli dalšího, o čem si myslíte, že se vám nedostává. Je prostorem klidu a přijímání, který vás obejme, a ve kterém se po jejích dobře mířených otázkách, ve vás objeví "AHA moment" - řeč vaší Moudrosti nebo vás "jen" zaplaví obrovská úleva a klid a ještě se k tomu zrodí smích nad sebou sama - to všechno jsem prožila během hodiny na vlastní kůži. Rozhovor s Vladěnkou jsem ukončovala s jasnou myslí a lehkostí v těle. Ještě jednou ti děkuji, Vladěnko.
M.J.

KDE koučuJI

Online
Plzeň

CENA KOUČINKU

Nabízím sezení za 875 Kč nebo balíček 5 sezení za 3750 Kč.
První sezení si můžete vyzkoušet zdarma, pokud jste ještě tuto nabídku u nikoho z nás nevyzkoušeli: