Obchodní podmínky

Institut porozumění S.R.O.

English version

Obchodní podmínky INSTITUT POROZUMĚNÍ S.R.O.

Kdo jsme a co děláme?

Institut Porozumění s.r.o., zastoupený jednatelkou Kateřinou Fišerovou, registrovaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 33177, IČ 19300301, adresa: U Bechyňské dráhy 2932, Tábor, 390 02. „Institut Porozumění s.r.o.“ („my“), provozujeme webové stránky www.institutporozumeni.cz a („web“).

Společnost Institut Porozumění vznikla na základě projektů Porozumění mysli z.s.

Naším posláním je především vzdělávat lidi o potenciálu a principech fungování lidské mysli a pomoci lidem dosáhnout změny, která vede ke šťastnému a naplněnému životu.

Pořádáme proto konference, semináře, kurzy, přednášky, vydáváme různé materiály („produkty“), které věříme, že mohou k takovému vzdělávání přispět.

Naše produkty vám poskytujeme podle těchto obchodních podmínek. Může se stát, že si některé podmínky spolu domluvíme odchylně. V takovém případě má naše dohoda přednost před těmito obchodními podmínkami.

Chcete nás kontaktovat?

Kdykoliv se nám můžete ozvat na

e-mailovou adresu:        kat@porozumenimysli.cz

tel.:                                  +420 725 834 829

adresu našeho sídla:     U Bechyňské dráhy 2932, Tábor, 390 02

Co je produktům při objednávání společné?

-       Naše produkty si můžete objednat prostřednictvím našeho webu. Popis i cenu najdete u daného produktu, pokud u produktu uvedena cena není, prosíme, kontaktujte nás, sdělíme vám ji na základě vaší poptávky individuálně.

-       Pokud je u produktu uvedena taková cena, u níž je patrné, že se jedná o chybu v psaní (číslech), není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.

-       Pokud jde produkt na webu přímo objednat, po kliknutí na objednací tlačítko se vám rozbalí objednávkový formulář.

-       Při vyplňování uvádějte všechny údaje správně a pravdivě.

-       Zaplatit můžete kartou online nebo bezhotovostním bankovním převodem, vždy podle uvedených platebních podmínek. Pokud je to u produktu uvedeno, můžete zaplatit i v hotovosti (např. u konference).

-       Při volbě bezhotovostního převodu vám na e-mailovou adresu zašleme údaje k platbě. Váš závazek uhradit cenu produktu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

-       Fakturu vám vystavíme a zašleme elektronicky e-mailem, pokud nám nedáte vědět, že ji potřebujete vystavit a dodat v listinné podobě. Nejsme plátci DPH. Ceny u produktů jsou uvedeny bez DPH.

Níže se, prosíme, seznamte s podmínkami týkajících se jednotlivých produktů.

1. Online akce (např. webináře, kurzy, programy a akademie)

1.     Rádi vám nabízíme možnost zúčastnit se našich online akcí – např. webinářů nebo online akademií.

2.     Pokud se zúčastníte jakékoliv naší online akce (samozřejmě kromě individuálních akcí), vezměte prosíme na vědomí, že akce mohou být nahrávány, s čímž vaší účastí souhlasíte.

3.     Zákaz zneužití materiálů: Online akce jsou určeny jen pro vaší osobní potřebu. Online akce a jejich obsah nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno obsah dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním. Pokud byste obsah online akce používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak našich, tak našich dodavatelů. Takové jednání můžeme právně řešit.

2. Offline akce (např. workshopy, přednášky, konference, vícedenní akce)

1.     Konkrétní obsah offline workshopů, přednášek, konferencí nebo vícedenních akcí („offline akce“) najdete vždy na našich stránkách.

2.     Objednání: Offline akce si můžete buď objednat prostřednictvím formuláře na našich stránkách anebo se s vámi můžeme po vaší poptávce domluvit na objednání offline akce prostřednictvím e-mailu. Odeslání vyplněného formuláře nebo e-mailu potvrzujícího objednání offline akce považujeme za váš návrh k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky offline akce vám potvrdíme na vámi vyplněný e-mail, čímž mezi námi dojde k uzavření smlouvy.

3.     Registrační poplatek: Abyste se mohli offline akce účastnit, je nutné uhradit registrační poplatek, a to buď na základě faktury, přes web spolku s.r.o. nebo osobně v hotovosti v den konání akce. V případě zaplacení osobně v hotovosti je kupní smlouva uzavřena okamžikem uhrazení vstupenky, kdy zaplacením zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4.     Zrušení z vaší strany: Pokud se rozhodnete svou registraci nebo již potvrzenou objednávku na offline akci (vyjma přednášek a konferencí u kterých podmínky budou upraveny vždy na prodejní stránce) zrušit, napište nám nebo zavolejte na kontakty uvedené nahoře (uveďte prosíme vaše jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČ, název dané akce a variabilní symbol platby).  Vaši registraci nebo potvrzenou objednávku můžete zrušit nejpozději 7 dní před zahájením dané akce; následně již není možné vstupenku stornovat. Storno poplatky můžeme individuálně upravit u daného produktu, informaci o tom naleznete na prodejní stránce produktu.

5.     Převedení vstupenky na jinou osobu: Již zakoupenou vstupenku můžete převést na jinou osobu a to tak, že nám zašlete oznámení o změně účastníka dané akce, ve kterém uvedete: jméno, příjmení, bydliště příp. název právnické osoby, sídlo, IČ původního a nového účastníka, název dané akce a variabilní symbol platby. Oznámení pošlete na e-mailovou adresu backoffice@porozumenimysli.cz nejpozději 1 den před termínem konání dané akce. 

6.     Výhrada změny termínu a lokality: V případě vážných důvodů si vyhrazujeme právo na změnu termínu či lokality dané akce.
V takovém případě vám umožníme stornovat objednávku a vrátíme cenu vstupenky v plné výši. Všechny přihlášené účastníky budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. 

7.     Výhrada zrušení: V případě vážných důvodů si vyhrazujeme právo na zrušení akce. Dojde-li ke zrušení dané akce, vrátíme vám cenu vstupenky v plné výši. 
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. 

8.     Zákaz zneužití materiálů: Veškeré materiály, které během offline akce obdržíte jsou určeny k osobnímu užití. Pokud byste materiály používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak našich, tak našich dodavatelů. Takové jednání můžeme právně řešit.

9.     Kontrola před vstupem: Před vstupem i v průběhu našich akcí můžete být kontrolováni za účelem ověření, že se akce účastníte jako oprávněná osoba.

10.     Zákaz pořizování záznamů: Vezměte prosím na vědomí, že účastníci akcí nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam ve všech prostorách konání akcí, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci daných akcí, a to v průběhu celé doby konání dané akce. V případě porušení tohoto zákazu vás můžeme vyzvat k odchodu z akce. Současně s tím máme také právo po vás chtít a vyzvat vás tak k úhradě smluvní pokuty, a to ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání dané akce. 

11. Pokud se zúčastníte jakékoliv naší akce (samozřejmě kromě individuálních akcí), vezměte prosíme na vědomí, že akce mohou být nahrávány, s čímž vaší účastí souhlasíte. 

3. Zboží

1.     Náš web obsahuje všechny potřebné informace o aktuálně prodávaném zboží.

2.     Zboží si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací je vytvořena objednávka.

3.     Poskytujeme vám dva typy zboží:

a)     Digitální zboží – např. e-booky

V případě e-booku nebo jiného digitálního zboží je v momentě odeslání vaší objednávky mezi námi uzavřena kupní smlouva a k jejímu naplnění je potřeba, abyste uhradili kupní cenu. Po obdržení platby od vás vám zakoupený obsah zpřístupníme. U platby kartou to může být prakticky hned, u platby převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.

b)     Fyzické zboží

Jak probíhá objednávka?

1.     Vystavením zboží vás pouze informujeme o jeho podrobnostech, vlastnostech a ceně. Aby mezi námi mohla vzniknout kupní smlouva, musíme vaši objednávku potvrdit – nemáme tak povinnost ohledně vámi objednaného zboží kupní smlouvu uzavřít (nepoužije se ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

2.     Poté, co obdržíme a potvrdíme vaši objednávku, vám na uvedený e-mail zašleme potvrzení, že se objednávka vyřizuje. Tímto okamžikem mezi sebou uzavíráme kupní smlouvu – tedy v momentě, kdy vám takovou potvrzující zprávu doručíme. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržíme potvrzení této objednávky.

Co nastane po objednávce?

3.     Zboží vám dodáme do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy naskladněno.

4.     Zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete, můžeme to považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátíme částku, kterou jste nám za zboží a jeho případné doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám po vás můžeme chtít uhradit – jsme v takovém případě oprávněni tuto částku jednostranně započíst proti kupní ceně.

5.     Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. Poškození, prosíme, zdokumentujete a dejte nám o něm vědět.

4. Odstoupení od smlouvy

1.     Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu ke spolku uplatní pouze tehdy, pokud nakupujete jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu s námi uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.

2.     Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění.

3.     Některé naše produkty jsou ale specifické a platí pro ně specifická pravidla – důkladně se s nimi, prosíme, seznamte:

a)     Online produkty (např. webináře, programy, kurzy, e-booky)

V případě online produktů se jedná o digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, a podle zákona tedy nemáte vždy právo na odstoupení od smlouvy.

Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním produktu před uplynutím lhůty k odstoupení. Například naše webináře, programy, kurzy a e-booky jsou digitálním obsahem. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že vám bude online produkt zpřístupněn, a tedy dodán ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

b)     Offline akce (např. workshopy, přednášky, konference, vícedenní akce)

V případě, že jste si zakoupili vstupenku nebo místo na offline akci, na kterou se nakonec rozhodnete nejít, podle zákona nemáte v takovém případě nárok na vrácení kupní ceny (protože se jedná o využití volného času s konkrétně určeným termínem, od takové koupě nejde odstoupit). Vstupenky nebo místo na offline akci jsou však přenositelné – v případě vaší neúčasti je můžete za dodržení podmínek uvedených výše někomu prodat nebo darovat.

V případě workshopů a vícedenních akcí nabízíme storno podmínky, které budou upřesněny vždy na prodejní stránce dané akce.

c)     Fyzické zboží

Pro fyzické zboží platí výše uvedené obecné pravidlo (tedy že máte jakožto spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží).

O odstoupení nás musíte informovat – e-mailem nebo dopisem. Napište nám, co a kdy jste u nás kupovali, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám máme poslat peníze zpět. Můžete použít vzorový formulář dostupný níže.

Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali.

Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám.

Zboží nám můžete zaslat nebo předat na adresu U Bechyňské dráhy 2932, Tábor, 390 02.

Poučení pro spotřebitele

4.     Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady.

5.     Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby a nejsou námi nijak zpoplatněny.

5. Reklamace

§  Chcete reklamovat offline akci nebo online produkt (webinář, program, kurz, e-book)?

1.     V tom případě jde o reklamaci služeb (resp. online webinář, program, kurz a e-book jsou digitálním obsahem, ale použijeme na ně pro případ reklamací tuto část).

2.     Upozorňujeme, že reklamovat můžete pouze produkt, za který jste zaplatili.

3.     Pokud máte za to, že námi poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a produkt proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu.

4.     Důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

5.     S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webu. K reklamaci uveďte službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.     Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

7.     Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů (jste-li spotřebitelem).  Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.

 

§  Chcete reklamovat fyzické zboží?

1.     S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webu. K reklamaci uveďte zboží, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

2.     Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu U Bechyňské dráhy 2932, Tábor, 390 02. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.

3.     Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

4.     Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná dodání nové nebo chybějící věci, bezplatnou opravu, přiměřenou slevu nebo vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

5.     Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vaší žádosti vyhovět.

6.     Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (jste-li spotřebitelem), pokud se spolu nedohodneme na delší lhůtě. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.

7.     Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Závěrem

1.     Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek.

2.     Naše produkty (které mohou obsahovat i informace od třetích osob) slouží pouze pro informační účely a neslouží jako náhrada lékařské či jakékoliv jiné odborné pomoci. Informace vám poskytujeme s maximální pečlivostí a starostí, učinit rozhodnutí ohledně vašeho životního směřování však poté musíte každý sám. Proto prosíme o pochopení, že za nesprávné vyhodnocení informací poskytnutých v rámci našich produktů (i za na to navazující rozhodnutí) jednotlivcem nemůžeme odpovídat.

3.     Veškerá práva k našim webovým stránkám a obsahu webových stránek nebo kurzů, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how a další, náleží spolku a bez našeho souhlasu je zakázáno tyto prvky jakkoliv šířit či kopírovat.  Takové jednání sledujeme a můžeme právně řešit.

4.     Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi (i třetích stran) bude náš web, a tedy i produkty dočasně nedostupné. Takové případy však budou zcela výjimečné a spolek za tyto ojedinělé výpadky nerefunduje uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost našich produktů.

5.     Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí webu. Na již přijaté podmínky (a tedy uzavřené smlouvy) nebude mít taková změna vliv.

V Táboře 5.5.2023